Menjawab Tuduhan Sesat- Siri 2

Kongsikan kepada yang lain
Share

 

Mari kita lihat, apa hadis kata tentang yaqazah.

HADIS PERTAMA

Diriwayatkan oleh Saidina Anas (r.a), iaitu : 

حَدِيثُ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي 

Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: “Barangsiapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya, bererti dia benar-benar melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak boleh menjelma dengan rupaku”. { { Jami’e As-Soghir Imam Suyuthi : 8688 , Musnad Imam Ahmad : 3 / 269 , Sahih Al-Bukhari : 12 / 6994 , Sunan At-Tirmidzie : 4 / 2276 ) –HADIS HASSAN SAHIH.

HADIS KEDUA : 

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

 Diriwayatkan daripada Abu Qatadah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Sesiapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya maka dia benar-benar melihat sesuatu yang benar { { Jami’e As-Soghir Imam Suyuthi : 8689, Sahih Al-Bukhari : 12 / 6996 , Musnad Ahmad 5 / 306 , Sahih Muslim 4 / 2267 }.

HADIS KETIGA :

Diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah ialah dengan mempunyai tambahan kalimah : ” FIL YAQODZAH ” …artinya : ” Di dalam keadaaan sedar “. Dan hadisnya secara teks aslinya adalah sebagai berikut :

حَدِيثُ أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسيرَانِي في اليقظة , و لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانَ بِي

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: ” Barangsiapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya, bererti dia akan dapat melihatku di dalam keadaan sadar (jaga). Sesungguhnya tidak boleh syaitan menjelma dengan rupaku “. { Jami’e As-Soghir Imam Suyuthi : 8690 , Sahih Al-Bukhari : 12 / 6993 , Sahih Muslim : 4 / 2266 . Sunan Abu Dawud : 4 / 5023 }. – HADIS SAHIH .

Para ulama sufi telah mentafsirkan hadis ini dengan menyatakan bahwa barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW maka ia akan berjumpa Rasulullah SAW di dunia. Diantara mereka yang pernah berjumpa Rasulullah SAW semasa di dunia ini ialah Syeikh Jalaluddin As Sayuti, Syeikh Abu Hasan As Syazali, Syeikh Abil Abbas Al Mursyi, Sayyidi Ibrahim Al Matbuli, Syeikh Al Barrowi, Syeikh Ahmad bin Muhammad At Tijani, Syeikh Muhammad bin Abdullah As Suhaimi, Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhamamd At Tamimi.

Selain itu banyak ulama-ulama yang warak menceritakan pengalaman-pengalaman mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam kitab Al Qaulul Jamilu Fi Bayani Sawais Sabil oleh Syeikh Waliyullah Addahlawi bin Abdul Rahim halaman 118-119, dituliskan begini :

“Bapak saya (penulis) As Syeikh Abdul Rahim juga dari segi kerohaniannya pernah berhadapan dan berguru terus kepada Rasulullah SAW melalui jalan rohani. Hal ini berlaku pada suatu masa bapak saya pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi gembira (mimpi mubasyarah) di mana dalam mimpi itu Rasulullah SAW telah menerima bai’ahnya dan telah mengajar beliau cara-cara berzikir kalimah nafi dan isbat”

Dalam Kitab Al Qashaisul Kubra, Imam As Sayuti dalam Syarah Muslim oleh Imam Nawawi menulis begini :

”Jikalau seseorang berjumpa Nabi SAW (dalam mimpi atau jaga), Rasulullah SAW menyuruh akan suatu perbuatan (sunat) melarang satu larangan, menegah atau menunjukkan suatu yang baik, maka tiada khilaf ulama bahwa adalah sunnat hukumnya mengamalkan perintah itu”

Dari pada kitab Al Mizan oleh Al Ariful Syomadi Wal Qutuburr Rabbani Sayyid Abdul Wahab As Sya’rani dalam juz pertama halaman 38-39 dituliskan :

Hukum-hukum yang mereka (imam yang empat) keluarkan adalah bersumberkan Al Qur’an, sunnah Nabi, perkataan sahabat, imam mujtahid dan kasyaf. Kasyaf itu ialah secara bertemu langsung dengan ruh Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai rasulullah, adakah ini (Qur’an dan hadis} dari engkau atau tidak?”

Dalam Kitab Kasyful Al Khifa oleh Syeikh Ismail Al Ajaluni dalam mukaddimahnya Jilid 1 halaman 9, beliau memetik pendapat Ibnu Arabi, katanya : “Boleh jadi hadis itu sahih dari jalan rawi-rawi, tetapi diketahui oleh orang yang dibukakan tirai (jumpa Nabi SAW) hadis tersebut tidak sahih. Karena ia telah bertanya kepada Rasulullah SAW, maka ia tahu palsunya dan tidak beramal dengan hadis itu, walaupun ahlul naqli beramal dengannya karena jalan rawinya sah”.

Menurut Kitab Afdalul Salawat yang dipetik dari Kitab al Ibriz, Syeikh Ahmad Zawawi pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga dan bertanya beberapa masalah. Nabi SAW menjawab masalah tersebut dengan betul sesuai yang disebutkan ulama ulama.

Dalam kitab Syarah as Salawat karangan Syeikh Abdul Ghani an Nibilsi, adalah guru aku Syeikh Abdul Kadir Jailani diantara ucapannya adalah :

Kami dikaruniakan dengan dapat melihat Nabi SAW yaitu melihatnya dengan mata kepala dalam jaga (bukan mimpi) semasa hidup di dunia ini.

Dalam sebuah risalah karangan Syeikh Jalaluddin as Sayuti berjudul Inaratul halik disebutkan :

“Sesungguhnya aku telah bersama-sama dengan Syeikh Mahmud Al Kurdi di Madinatul Munawwarah, semasa melaluinya dalam bulan Ramadhan tahun 1105 H. Aku (Imam Suyuti) duduk bersamanya di pintu maqam Rasulullah SAW di samping penjaga pintunya. Beliau telah menceritakan kepada aku bahwa beliau telah melihat Nabi SAW dalam jaga (bukan mimpi) serta bercakap dengannya ketika dia datang ke ruang maqam” Aku (Imam Sayuti) meyakini hal tersebut serta membenarkannya, karena beliau adalah seorang ulama yang benar (tidak berbohong).

Dari kitab Syarah Humaziah al Madih an Nabawi oleh Ibnu Hajar al Haitami, menyebut sebuah hadis Muslim :

“Sesiapa yang bermimpi melihat aku, dia akan melihat aku pula dalam jaga”

Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Jumrah dan Al Barizi dan Yafi’I da lainnya dari suatu kumpulan Tabi’in dan ulama selepas mereka, yang mana sesungguhnya mereka telah pernah melihat Nabi SAW dalam mimpi mereka. Setelah itu mereka melihat Nabi SAW dalam jaga (yaqazah). Mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW itu pula bertanya kepada Nabi SAW mengenai perkara ghaib. Rasulullah menjelaskan kepada tabi’in seperti yang sudah dijelaskan oleh hadis.

Menurut Ibnu Abi Al Jumrah, hal tersebut (jumpa Nabi SAW secara jaga) ialah termasuk ke dalam mukjizat Rasulullah SAW dan keramat para wali Allah. Para wali mendapat anugerah itu karena kesungguhan mereka dalam mengikuti Rasulullah SAW.

Dalam menafsirkan hadis ini, Syeikh An Nabhani dalam kitabnya Sa’adah ad Daraini halaman 461 berkata : ‘Hadis ini memberi khabar gembira kepada umatnya yang telah berpeluang bermimpi Rasulullah SAW yang pasti akan melihatnya pula dalam keadaan jaga walaupun hampir akan meninggal dunia, Insya Allah. Bahwa mayoritas orang-orang soleh dari salaf dan khalaf, mereka pernah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Mereka bertanya sesuatu maka Rasulullah SAW menjawab, ternyata apa yang dijawab seperti yang pernah disabdakan, sama saja.

Dalam Kitab Al Munqizu minal Dzalal oleh Imam Ghazali menegaskan : bahwasanya orang-orang Irbabul Qulub (orang ‘Arifin Billah yang kasyaf) mereka dalam keadaan sedar, kadangkala mereka melihat para Malaikat, ruh para anbia, mereka boleh mendengar suara-suara mereka, serta dapat mengambil dari mereka perkara-perkara yang berfaedah. Rasulullah SAW hidup dalam kuburnya tetapi tidak mungkin dapat dilihat semasa dalam keadaan jaga kecuali oleh para wali Allah yang pernah bermimpi jumpa Nabi sebelumnya.

Rasulullah SAW tidak mustahil dapat dilihat oleh seseorang yang mendapat keramat (wali Allah), yaitu dengan dibukanya tirai di antaranya dengan Rasulullah SAW sedangkan orang lain tidak melihatnya. Tidak hanya melihat Rasulullah SAW bahkan mereka dapat berbincang-bincang dan bertanya kepada Rasulullah SAW.

Dalam Kitab karangan Imam As Suyuthi, Al Hawi lil Fatawa Jilid 2 halaman 446, dituliskan : “Diceritakan oleh sebahagian para wali Allah yang bersama dalam suatu majelis ilmu ulama fikih. Guru fikih tersebut menceritakan sebuah hadis. Wali itu menegur guru fikih tersebut, karena hadis yang beliau baca itu sebenarnya bukan sebuah hadis. Guru fikih itu bertanya, dari mana kamu mengetahui bahwa ia bukan hadis? Wali itupun menjawab, Ini Rasulullah SAW yang berdiri di hadapan kamu. Rasulullah SAW (yang tidak dapat diserupai oleh setan) berkata : Aku tidak pernah berkata hadis semacam itu. Maka dikasyafkan (dibuka tirai hijab) kepada guru fikih itu, maka beliau dapat melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga.

Syeikh Sirajuddin bin Al Mulqan (wafat 804H/ 1401M) dalam kitabnya Thabaqatul Awliya’ menyebutkan: “Syeikh Abdul Qadir al Jailani berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW sebelum Zuhur, beliau berkata kepadaku, “wahai anakku, mengapa engkau tidak segera berceramah?” Aku menjawab, “wahai abatah (ayah), aku adalah seorang ‘ajam (bukan Arab). Bagaimana aku akan berbicara dengan orang-orang Baghdad yang fasih-fasih.” Lalu beliau berkata, “bukalah mulutmu.” Kemudian aku membuka mulutku lalu beliau meludahiku tujuh kali. Kemudian beliau bersabda, “berbicaralah kepada manusia dan ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mauizah (pesan-pesan) yang baik.” Kemudian aku menunaikan sholat zuhur dan duduk, tiba-tiba berduyun-duyun orang yang banyak mendatangiku, dan aku melihat Sayidina Ali berdiri di depanku dalam majlis itu. Kemudian Sayidina Ali berkata kepadaku, “wahai anakku, mengapa engkau tidak segera berbicara?” Aku menjawab, “Wahai Abatah (ayah), mereka berduyun-duyun datang kepadaku.” Kemudian dia berkata, “Bukalah mulutmu.” Kemudian aku membuka mulutku, lalu di ameludahiku sebanyak enam kali, lalu aku bertanya, “Mengapa tidak engkau sempurnakan menjadi tujuh kali?” Beliau menjawab, “adab kepada Rasulullah.” Selanjutnya beliau lenyap dari pandanganku. Kemudian aku berkata, “menyelam dalam pemikiran, kemudian menyelam dalam lautan hati mencari mutiara-mutiara kaum ‘arifin. Kemudian dikeluarkan ke pinggir shard (hati), kemudian mengundang agen penerjemah lisan, dibelinya hal itu dengan nafais isman (nafas-nafas berharga), yakni baiknya ketaatan di balik-balik yang Allah izinkan untuk di daki.”

Dalam kitabnya Al Mizan, Imam Sya’rani menegaskan adalah pasti para mujtahidin mereka semua seperti Imam Malik, Imam As Syafei, mereka dikatakan pernah melihat zat Nabi SAW secara jaga dan mereka mengajukan pertanyaaan kepada Nabi SAW.

Di antara ulama-ulama besar lainnya yang pernah berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan jaga dan berbincang dengan Rasulullah SAW adalah : Syeikh Ibrahim Dasuki, Syeikh Jalaluddin As Sayuti, Syeikh Al Zawawi, Syeikh Al Mursi, Syeikh Abi Madian, Syeikh Abi Su’ud, Syeikh As Sazali, Syeikh Abdurrahim Qunawi, Syeikh Abdul Kadir Jailani dan lain-lain. Dalam Kitab Tabaqatul Aulia disebutkan banyak lagi wali-wali Allah yang pernah berjumpa dalam keadaan jaga dan berbincang bincang dengan Rasulullah SAW. Untuk mendapat informasi lebih luas tentang yaqazah dan orang-orang yang pernah mengalaminya, dapat kita lihat diantaranya di situs http://aboutmiracle.wordpress.com/2011/10/21/yaqazah-teknologi-roh-para-kekasih-allah/

Dalam kitab Kasyful Al Khifa oleh Syeikh Ismail Al Ajaluni, Jilid 1 halaman 9, disebutkan : Boleh jadi sebuah hadis itu tidak diamalkan oleh karena sanadnya lemah yaitu memandangkan kedudukan perawinya. Maka hadis yang dianggap lemah tadi pada masa yang sama menjadi shahih, karena bagi orang yang kasyaf mendapat tahu dari rohnya pada ketika bertemunya dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga.

Bersambung…. 

 

 

.

Kongsikan kepada yang lain
Share

anjang

Seorang hamba Allah yang sedang berusaha mendapatkan rasa takutkan Allah dan rindukan Nabi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *