***PENGAJARAN DARI FITNAH TERHADAP GISB- Siri xviii- Mengenal Para Rijal***

Kongsikan kepada yang lain
Share

Mengenal Para Rijal Al Quran adalah lautan ilmu. Ilmu berkaitan Al-Quran itu sendiri juga banyak seperti Tafsir Al-Quran, Nasakh Mansukh, Asbabun Nuzul, Tawarikh Nuzul, Mawatin Nuzul, Qiraat, Tajwid dll. Begitu juga dengan Al Hadis. Banyak ilmu berkaitan dengannya. Ada Ilmu berkaitan Riwayah, ada berkaitan Dirayah dan ada juga berkaitan Ahwal ar Rijal. Dalam perbahasan Ahwal…

Kongsikan kepada yang lain
Share
Read more