School Shootings Index

Kongsikan kepada yang lain
Share

Kalau indek school shooting ini dijadikan kayu ukur dalam menentukan negara mana yang paling banyak melahirkan pengganas, sudah tentu AS memenanginya. Kalau dijadikan ukuran kegagalan pendidikan bukan pelajaran ya, pendidikan, negara di tangga pertama juga memenanginya. Kalau dijadikan indicator bagaimana runtuhnya generasi 10 hingga 20 tahun akan datang, AS juga juaranya. Ia menambah keyakinan kita…

Kongsikan kepada yang lain
Share
Read more